Förtroendevalda i Österåkers kommun

Förtroendevalda i Österåkers kommun

Förtroendevalda i Österåkers kommun har valts av kommunmedborgare via allmänna val eller utsetts av Kommunfullmäktige eller nämnderna till att sitta i något av kommunens organ. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder, styrelser och bolag. Kommunfullmäktige utser även Överförmyndare och kommunens revisorer.

Nämnder och styrelser

I nämnder och styrelser sitter förtroendevalda som är utsedda av Kommunfullmäktige.

Ovan är ett urval, se samtliga 11 nämnder och styrelser.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag där Kommunfullmäktige utser hela eller delar av styrelsen.

Övrigt

Övriga organ där kommunen deltar och utser representanter exempelvis kommunalförbund, vigselförrättare, nämndemän, externa råd medmera.

Ovan är ett urval, se samtliga 17 övrigt.

Stiftelser

Kommunen ombesörjer ett antal stiftelser

Ovan är ett urval, se samtliga 5 stiftelser.

Partier