Förtroendevalda i Österåkers kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder, styrelser och bolag. Kommunfullmäktige utser även Överförmyndare och kommunens revisorer.

Nämnder och styrelser

I nämnder och styrelser sitter förtroendevalda som är utsedda av Kommunfullmäktige.

Utskott och beredningar

Nämnderna har möjlighet att utse utskott och beredningar

Kommunala råd

Kommunen har utsett ett antal kommunala råd

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag där Kommunfullmäktige utser hela eller delar av styrelsen.

Övrigt

Övriga organ där kommunen deltar och utser representanter exempelvis kommunalförbund, vigselförrättare, nämndemän, externa råd medmera.

Ovan är ett urval,

Stiftelser

Kommunen ombesörjer ett antal stiftelser

Övriga

Partier