Förtroendevalda i Österåkers kommun

Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning

Mandatperiod: 2023-01-24 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wiman Isa Centerpartiet Ordförande 1
Söderström Conny Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Schulte-Herbrüggen Björn Miljöpartiet de gröna Ledamot 3