Förtroendevalda i Österåkers kommun

Isa Wiman (C)

Kontaktinformation

E-post:
isa.wiman@politik.osteraker.se

Bild på Isa Wiman

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ordförande 2023-01-24 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Miljö- och klimatråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-17 2026-10-14