Förtroendevalda i Österåkers kommun

Conny Söderström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-540 246 (mobil)

E-post:
conny.soderstrom@politik.osteraker.se

Bild på Conny Söderström

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Östra Sveriges luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ledamot 2023-01-24 2026-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunalförbundet Norrvatten, förbundsfullmäktige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Miljö- och klimatråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen (Kilsamverkan) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31