Förtroendevalda i Österåkers kommun

Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Söderström Conny Moderata Samlingspartiet Ledamot 1
Walve Jakob Miljöpartiet de gröna Ersättare 2