Förtroendevalda i Österåkers kommun

ÖVAR AB

Mandatperiod: 2023-06-22 - 2027-06-30

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Fletcher Michaela Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Gullberg Kent Moderata Samlingspartiet Ledamot 2
Hellberg Hans Roslagspartiet Ledamot 3
Sundberg Richard Liberalerna Suppleant 4
Winberg Jan Kristdemokraterna Lekmannarevisor 5
Olin Bertil Liberalerna Lekmannarevisorssuppleant 6