Förtroendevalda i Österåkers kommun

Michaela Fletcher (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-644 35 62 (mobil)

E-post:
michaela.fletcher@osteraker.se

Uppdrag (21 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsmöte Storsthlm Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsens personalberedning Ledamot 2023-02-20 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Pensionärsråd Ordförande 2024-02-19 2026-12-31
Kommunalförbundet Norrvatten, förbundsfullmäktige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - förbundsdirektion Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vigselförrättare, borgerliga Vigselförrättare 2022-04-11 2026-03-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Destinationsråd för Roslagen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Skärgårdsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Roslagsvatten AB Ordförande 2023-06-22 2027-06-30
Österåkers Stadshus AB Ordförande 2024-02-28 2026-12-31
Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen (Kilsamverkan) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Regionalt skärgårdsråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
ÖVAR AB Ordförande 2023-06-22 2027-06-30
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31