Förtroendevalda i Österåkers kommun

Österåkers Återvinningscentral AB

Mandatperiod: 2023-05-30 - 2027-05-30

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Karlsson Sören Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Boström Johan Moderata Samlingspartiet 1:e vice ordf 2
Stalås Hörnsten Monique Miljöpartiet de gröna 2:e vice ordf 3
Olin Bengt Socialdemokratiska Arbetarepartiet Lekmannarevisor 4
Halling Birgitta Roslagspartiet Lekmannarevisorssuppleant 5