Förtroendevalda i Österåkers kommun

Conny Söderström (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-540 246 (mobil)

Postadress:
Solhagavägen 28 184 63 ÅKERSBERGA
(bostad)

E-post:
conny.soderstrom@politik.osteraker.se

Bild på Conny Söderström

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunalförbundet Norrvatten, förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Miljö- och klimatråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ledamot 2020-01-28 2022-12-31
Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen (Kilsamverkan) Ledamot 2014-01-14 2022-12-31
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde Ledamot 2013-09-17 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud 2019-01-01 2022-12-31