Förtroendevalda i Österåkers kommun

Bolag (12 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag där Kommunfullmäktige utser hela eller delar av styrelsen.