Förtroendevalda i Österåkers kommun

Gunnar Widforss (L)

Kontaktinformation

E-post:
gunnar.widforss@politik.osteraker.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Byggnadsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämndens presidieberedning Ledamot 2020-01-21 2022-12-31
Förskole- och grundskolenämnd Ledamot 2022-06-20 2022-12-31