Förtroendevalda i Österåkers kommun

Mikael Ottosson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
073-644 35 46 (mobil)

E-post:
mikael.ottosson@politik.osteraker.se

Bild på Mikael Ottosson

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-22 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Pensionärsråd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämndens presidieberedning Ledamot 2020-01-21 2022-12-31