Förtroendevalda i Österåkers kommun

Hampe Klein (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0737-16 52 40 (mobil)

Postadress:
Fjärilsvägen 14 C 184 38 Åkersberga
(bostad)

E-post:
hampe.klein@politik.osteraker.se

Bild på Hampe Klein

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Långängens Förvaltnings AB Ordförande 2019-06-20 2023-04-30
Utbildningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämndens presidieberedning Ordförande 2023-01-31 2026-12-31
ÖGAB Fastighet 6 AB Ordförande 2019-06-20 2023-04-30
Österåkers Återvinningscentral AB Ordförande 2019-06-20 2023-04-30