Förtroendevalda i Österåkers kommun

Hampe Klein (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0737-16 52 40 (mobil)

Postadress:
Fjärilsvägen 14 C 184 38 Åkersberga
(bostad)

E-post:
hampe.klein@politik.osteraker.se

Bild på Hampe Klein

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Förskole- och grundskolenämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Förskole- och grundskolenämndens presidieberedning Ordförande 2020-01-28 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelseberedningen Ledamot 2019-12-09 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Långängens Förvaltnings AB Ordförande 2019-06-20 2022-12-31
Teknisk nämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämndens beredande arbetsutskott 1:e vice ordf 2019-01-08 2022-12-31
ÖGAB Fastighet 6 AB Ordförande 2019-06-20 2022-12-31
Österåkers Återvinningscentral AB Ordförande 2019-06-20 2022-12-31