Förtroendevalda i Österåkers kommun

Benny Hansen (RP)

Kontaktinformation

E-post:
benny.hansen@politik.osteraker.se

Bild på Benny Hansen

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-18 2026-10-14
Socialnämnd Ersättare 2023-02-06 2026-12-31
Valnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31