Förtroendevalda i Österåkers kommun

Michaela Fletcher (M)

Kontaktinformation

Telefon:
073-644 35 62 (mobil)

E-post:
michaela.fletcher@osteraker.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Destinationsråd för Roslagen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsmöte Storsthlm Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - förbundsdirektion Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunens ombud vid bolagsstämmor Ombud 2019-04-29 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Skärgårdsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Regionalt skärgårdsråd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Roslagsvatten AB Ordförande 2019-05-27 2023-04-30
Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen (Kilsamverkan) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Vigselförrättare, borgerliga Vigselförrättare 2022-04-11 2026-03-31