Förtroendevalda i Österåkers kommun

Peter Wahlquist (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2022-03-07 2022-12-31