Förtroendevalda i Österåkers kommun

Ritva Elg (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-535 62 34 (mobil)

E-post:
ritva.elg@politik.osteraker.se

Bild på Ritva Elg

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-11 2022-12-31
Förskole- och grundskolenämnd 1:e vice ordf 2021-12-13 2022-12-31
Förskole- och grundskolenämndens presidieberedning Ledamot 2021-12-13 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-05-06 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-22 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnd Ledamot 2020-09-14 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnd Ersättare 2019-04-29 2022-12-31