Förtroendevalda i Österåkers kommun

Birgitta Halling (RP)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.halling@politik.osteraker.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
AB Åkers Kanal Lekmannarevisorssuppleant 2019-05-21 2023-04-30
Armada Bostäder AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-05-21 2023-04-30
Armada Fastighets AB - moderbolag Lekmannarevisorssuppleant 2019-05-21 2023-04-30
Armada Kommunfastigheter AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-05-21 2023-04-30
Kommunens revisorer (kommunrevision) Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Österåkers Stadsnät AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-05-21 2023-04-30