Förtroendevalda i Österåkers kommun

Övrigt (17 st)

Övriga organ där kommunen deltar och utser representanter exempelvis kommunalförbund, vigselförrättare, nämndemän, externa råd medmera.