Förtroendevalda i Österåkers kommun

Benny Hansen (RP)

Kontaktinformation

E-post:
benny.hansen@politik.osteraker.se

Bild på Benny Hansen

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Vård- och omsorgsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Armada Kommunfastigheter AB Ledamot 2023-06-13 2027-06-30
Arvodesberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Armada Bostäder AB Ledamot 2023-06-13 2027-06-30
Valnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-18 2026-10-14
Armada Fastighets AB - moderbolag Ledamot 2023-06-13 2027-06-30