Förtroendevalda i Österåkers kommun

Jonas Jonsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
jonas.jonsson@politik.osteraker.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2020-05-25 2022-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-10-22 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2019-10-21 2022-10-14
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ledamot 2019-09-30 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ledamot 2020-01-28 2022-12-31
Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde Ersättare 2013-09-17 2022-12-31