Förtroendevalda i Österåkers kommun

Mathias Lindow (L)

Kontaktinformation

Telefon:
08- 540 810 37 (arbete)

E-post:
mathias.lindow@politik.osteraker.se
mathias.lindow@osteraker.se

Bild på Mathias Lindow

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunens ombud vid bolagsstämmor Ombud 2019-04-29 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Skärgårdsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Långängens Förvaltnings AB Vice ordf 2019-06-20 2023-04-30
Regionalt skärgårdsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
ÖGAB Fastighet 6 AB Vice ordf 2019-06-20 2023-04-30
Österåkers Återvinningscentral AB Vice ordf 2019-06-20 2023-04-30