Förtroendevalda i Österåkers kommun

Björn Pålhammar (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-37 26 36 (mobil)

Postadress:
Björnstigen 6 184 42 Åkersberga
(bostad)

E-post:
bjorn.palhammar@politik.osteraker.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Armada Bostäder AB Ersättare 2019-05-21 2022-12-31
Armada Fastighets AB - moderbolag Ersättare 2019-05-21 2022-12-31
Armada Kommunfastigheter AB Ersättare 2019-05-21 2022-12-31
Arvodesberedningen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalförbundet Norrvatten, förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2021-11-22 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2021-11-22 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) Ersättare 2019-02-11 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ledamot 2022-01-31 2022-12-31
Stiftelsen Wira bruk Ledamot 2021-01-01 2023-12-31
Val- och demokratinämnd Ersättare 2019-12-02 2022-12-31
Österåkersvatten AB 1:e vice ordf 2019-05-27 2022-12-31
ÖVAR AB Ledamot 2021-06-22 2022-12-31