Förtroendevalda i Österåkers kommun

Christina Funhammar (M)

Kontaktinformation

E-post:
christina.funhammar@politik.osteraker.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Skärgårdsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Regionalt skärgårdsråd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Samordningsförbundet Roslagen Ledamot 2019-01-23 2022-12-31
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Sociala utskottet Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämndens presidieberedning Ordförande 2020-01-23 2022-12-31