Förtroendevalda i Österåkers kommun

Lennart Elg (L)

Kontaktinformation

E-post:
lennart.elg@politik.osteraker.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-28 2022-12-31
Val- och demokratinämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Val- och demokratinämndens Presidieberedning Ledamot 2020-02-13 2022-12-31