Förtroendevalda i Österåkers kommun

Kommunfullmäktige (5 st)

Kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder, styrelser och bolag. Kommunfullmäktige utser även Överförmyndare och kommunens revisorer.