Förtroendevalda i Österåkers kommun

Arne Ekstrand (KD)

Kontaktinformation

E-post:
arne.ekstrand@politik.osteraker.se

Bild på Arne Ekstrand

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-17 2026-10-14
Kultur-och fritidsnämndens presidieberedning Ordförande 2023-02-02 2026-12-31
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-17 2026-10-14
Arvodesberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens majoritetsberedning Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31