Förtroendevalda i Österåkers kommun

Sofia Almgren (S)

Kontaktinformation

Telefon:
08-540 816 27 (arbete)

E-post:
sofia.almgren@osteraker.se

Bild på Sofia Almgren

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Förbundsmöte Storsthlm Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-17 2026-10-14
Kommunstyrelsens rådgivande organ -Tillgänglighetsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Arvodesberedningen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalberedning Ledamot 2023-02-20 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Skärgårdsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - förbundsdirektion Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2022-10-17 2026-10-14
Österåkers Stadshus AB 2:e vice ordf 2024-02-28 2026-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Pensionärsråd Ledamot 2024-02-19 2026-12-31