Förtroendevalda i Österåkers kommun

Christina Funhammar (M)

Kontaktinformation

E-post:
christina.funhammar@politik.osteraker.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samordningsförbundet Roslagen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämndens presidieberedning Ordförande 2023-01-26 2026-12-31
Sociala utskottet Ordförande 2023-01-26 2026-12-31
Socialnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14