Förtroendevalda i Österåkers kommun

Katarina Biertz (M)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2023-01-01 2026-12-31