Förtroendevalda i Österåkers kommun

Björn Molin (-)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-210 414 (mobil)

E-post:
bjorn.molin@politik.osteraker.se

Bild på Björn Molin

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Armada Bostäder AB Ledamot 2019-05-21 2022-12-31
Armada Fastighets AB - moderbolag Ledamot 2019-05-21 2022-12-31
Armada Kommunfastigheter AB Ledamot 2019-05-21 2022-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-03-04 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-11-19 2022-10-14
Österåkers Återvinningscentral AB Ledamot 2019-06-20 2022-12-31