Förtroendevalda i Österåkers kommun

Mathias Lindow (L)

Kontaktinformation

Telefon:
08- 540 810 37 (arbete)

E-post:
mathias.lindow@politik.osteraker.se

Bild på Mathias Lindow

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsmöte Storsthlm Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunens ombud vid bolagsstämmor Ombud 2019-04-29 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2020-04-20 - 2022-10-14
Kommunstyrelseberedningen Ledamot 2019-12-09 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens produktionsutskott (PU) 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Idrotts- och friluftsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Trygg i Österåker Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Långängens Förvaltnings AB Vice ordf 2019-06-20 - 2022-12-31
Personalberedningen 1:e vice ordf 2015-01-01 - 2022-12-31
Teknisk nämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens beredande arbetsutskott Ordförande 2019-01-08 - 2022-12-31
ÖGAB Fastighet 6 AB Vice ordf 2019-06-20 - 2022-12-31
Österåkers Återvinningscentral AB Vice ordf 2019-06-20 - 2022-12-31