Förtroendevalda i Österåkers kommun

Ann Christine Furustrand (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-26 33 96 (mobil)

E-post:
ann-christine.furustrand@osteraker.se

Bild på Ann Christine Furustrand

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arvodesberedningen Ledamot 2021-04-01 2022-12-31
Förbundsmöte Storsthlm Ombud 2019-01-01 2022-12-31
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - förbundsdirektion Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunens ombud vid bolagsstämmor Ombud 2019-04-29 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens beredskapsutskott (BERU) Ledamot 2021-04-26 2022-12-31
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens produktionsutskott (PU) 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Idrotts- och friluftsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordf 2019-01-01 2022-12-31
Personalberedningen 2:e vice ordf 2015-01-01 2022-12-31