Förtroendevalda i Österåkers kommun

Anne-Li Hilbert (C)

Kontaktinformation

E-post:
anne-li.hilbert@politik.osteraker.se

Bild på Anne-Li Hilbert

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-12-10 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-22 - 2022-10-14
Kommunstyrelseberedningen Ledamot 2019-12-09 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens beredskapsutskott (BERU) Ledamot 2021-04-26 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Miljö- och klimatråd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ordförande 2020-01-28 - 2022-12-31