Förtroendevalda i Österåkers kommun

Isa Wiman (C)

Kontaktinformation

E-post:
isa.wiman@politik.osteraker.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsmöte Storsthlm Personlig ersättare 2021-11-22 2022-12-31
Kommunstyrelseberedningen Ledamot 2021-12-01 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-11-22 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ersättare 2021-12-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens beredskapsutskott (BERU) Ledamot 2021-12-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens rådgivande organ - Miljö- och klimatråd Ordförande 2021-12-01 2022-12-31
Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ordförande 2021-11-22 2022-12-31
Miljö-och hälsoskyddsnämndens presidieberedning Ordförande 2021-11-22 2022-12-31