Rosita Olsson Palmberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-167 52 50 (mobil)

Postadress:
Österskärsvägen 4 2 tr 184 53 ÅKERSBERGA
(bostad)

E-post:
rosita.olsson-palmberg@politik.osteraker.se

Bild på Rosita Olsson Palmberg

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Armada Bostäder AB Ledamot 2019-05-21 - 2022-12-31
Armada Fastighets AB - moderbolag Ledamot 2019-05-21 - 2022-12-31
Armada Kommunfastigheter AB Ledamot 2019-05-21 - 2022-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-03-08 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-10-22 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-22 - 2022-10-14