Förtroendevalda i Österåkers kommun

Arne Ekstrand (KD)

Kontaktinformation

E-post:
arne.ekstrand@politik.osteraker.se

Bild på Arne Ekstrand

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Gruppledare 2018-10-22 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-22 - 2022-10-14
Kommunstyrelseberedningen Ledamot 2019-12-09 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens beredskapsutskott (BERU) Ledamot 2021-04-26 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur-och fritidsnämndens presidieberedning Ordförande 2020-02-06 - 2022-12-31
Österåkersvatten AB Ledamot 2019-05-27 - 2022-12-31