Förtroendevalda i Österåkers kommun

Stiftelser (6 st)

Kommunen ombesörjer ett antal stiftelser

Namn
Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola
Stiftelsen syskonen August & Viktoria Johanssons donationsfond
Stiftelsen Wira bruk
Stiftelsen Forn-Åker
Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond
Stiftelsen Östra Ryds magasinfond