Förtroendevalda i Österåkers kommun

Nämnder och styrelser (11 st)

I nämnder och styrelser sitter förtroendevalda som är utsedda av Kommunfullmäktige.

Namn
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnd
Förskole- och grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Val- och demokratinämnd
Krisledningsnämnd