Förtroendevalda i Österåkers kommun

Bolag (18 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag där Kommunfullmäktige utser hela eller delar av styrelsen.

Namn
Armada Fastighets AB - moderbolag
AB Åkers Kanal
Armada Blåljusfastigheter AB
Armada Bostäder AB
Armada Centrumfastigheter AB
Armada Kommunfastigheter AB
Armada Mellansjö AB
Armada Projektfastigheter AB
Armada Stenhagen AB
Sågra Fastighets AB
Tunadotter AB
Österåkers Stadsnät AB
Österåkers Exploateringsfastigheter AB
Roslagsvatten AB
Österåkersvatten AB
ÖGAB Fastighet 6 AB
Långängens Förvaltnings AB
Österåkers Återvinningscentral AB