Förtroendevalda i Österåkers kommun

Övrigt (17 st)

Övriga organ där kommunen deltar och utser representanter exempelvis kommunalförbund, vigselförrättare, nämndemän, externa råd medmera.

Namn
Stockholms Läns Civilförsvarsförbund
Attunda tingsrätt, nämndemän
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - förbundsdirektion
Kommunalförbundet Norrvatten, förbundsfullmäktige
Vigselförrättare, borgerliga
Begravningsombud (Ombud enligt begravningslagen)
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Kommunens ombud vid bolagsstämmor
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
Regionalt skärgårdsråd
Svealands kustvattenvårdsförbund
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde
Förbundsmöte Storsthlm
Samordningsförbundet Roslagen
Ordförandekommun Stockholm Nordost
Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen (Kilsamverkan)