Förtroendevalda i Österåkers kommun

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämndens presidieberedning Ledamot 2023-01-26 2026-12-31
Socialnämnd 2:e vice ordf 2023-01-01 2026-12-31
Sociala utskottet 2:e vice ordf 2023-01-26 2026-12-31
Byggnadsnämnd Ersättare 2023-02-06 2026-12-31